Hotline : 011 20 40 400
OUR SERVICES
Astro Vision
Horoscope
Donation
Donation
TRAFFIC RANK
MORE LINKS
LIKE US ON FACEBOOK
WEB ADVERTISEMENTS

Ads here
140 x 100
add to cart

Ads here
140 x 100
add to cart

Ads here
140 x 100
add to cart

Ads here
140 x 100
add to cart

Ads here
140 x 100
add to cart

Ads here
140 x 100
add to cart

Ads here
140 x 100
add to cart
main news
මරාගෙන හෝ දියවන්නාවට පැනගත්තොත්
පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ට වෛද්‍ය රක්ෂණය යටතේ ගෙවන රෝහල් ගාස්&
2014-07-23 08:43
Tharunaya News
වැටුප් වැඩි කිරීමට ආණ්ඩුව පිය&
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා බලයට පත් වන විට රුපිය
2014-07-23 11:14
Tharunaya News
කුඩු මානි කපා කොටා මරා දාලා
මත්කුඩු ජාවාරම්කරුවෙකු මෙන්ම දරුණු ඝණයේ අපරාධකා&
Jul 23, 2014 11:04 am
Tharunaya News
චීන සුරූපිණියන් රොත්තක් ලංකා&#
ලංකාවට වඩ වඩාත් චීන සංචාරකයින් වඩාත් ආකර්ශනය කර ගš
Tharunaya News
ජනපතිට සම්බන්ධීකරණ ලේකම්ලා 25ය
ජනාධිපති සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරු 25 දෙනෙකු සඳහා පසුගš
Jul 23, 2014 10:31 am
Tharunaya News
මගේ යුතුකම ආණ්ඩුව රැකීමයි.. නෑ, #
මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක වරයෙක් නැතිනම් ලංකාවේ පොලීසිය න
Jul 23, 2014 10:17 am
Tharunaya News
මාරියා ෂැරපෝවා කළ ප්‍රකාශය ගැ&
තමන් ගැන මීට පෙර අසා නොතිබූ බවට රුසියානු ටෙනිස් ක්R
Jul 23, 2014 10:05 am
Tharunaya News
පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උ&
ලොව ප්‍රබල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සටනටපිවිසෙන පොද&
Jul 23, 2014 09:42 am
Tharunaya News
පොදුරාජ්‍යමණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උ
අද (23)දින ඇරඹීමට නියමිත පොදුරාජ්‍යමණ්ඩලීය ක්‍රීඩා 
Jul 23, 2014 09:41 am
Teledrama
23-07-2014
Teledrama
23-07-2014
Teledrama
23-07-2014
Teledrama
23-07-2014
Teledrama
23-07-2014
Teledrama
23-07-2014
Teledrama
23-07-2014
Teledrama
23-07-2014
Ads here
492 x 50
add to cart
Ads here
492 x 50
add to cart
Ads here
245 x 60
add to cart
Ads here
243 x 50
add to cart
Teledrama
Kumudu Priyangika
Teledrama
Ruwangi Rathnayake
Teledrama
Achala karunarathne
Teledrama
Maheshi Madhushanka
Teledrama
Prima Kottumee Model
Teledrama
Nithu Priyangika
Teledrama
Shalini Tharaka
Teledrama
Ishara
Ads here
245 x 60
add to cart
Ads here
245 x 60
add to cart
Ads here
492 x 50
add to cart
Ads here
492 x 50
add to cart
Ads here
492 x 50
add to cart
Ads here
245 x 60
add to cart
Ads here
245 x 60
add to cart
Ads here
245 x 60
add to cart
Ads here
245 x 60
add to cart
Ads here
245 x 60
add to cart
Ads here
245 x 60
add to cart
Gindara Videos
53 Views
ලොවෙත් නැති සුපිරි ව
Gindara Videos
73 Views
ඔයාලත් වාහනවල යනවනම්
Gindara Videos
40 Views
අවු. 61 කාන්තාව අවු.
Gindara Videos
17 Views
කාර් එක ඇතුලෙ හදපු H
Gindara Videos
35 Views
Tenison Cooray Jokes
Gindara Videos
2050 Views
"වල්" අලි මසාජ් එක !
Gindara Videos
619 Views
කෙල්ලන්ට මේ වගේ වැඩත
Gindara Videos
2017 Views
කෙල්ලන්ට පහර දෙන මුන
Ads here
245 x 60
add to cart
kelum
කැලුම් විජේවර්ධන
ansathu dinapotha
අමිල චතුරංග
horoscope
සුජිත් නිශාන්ත
sewing machine
සුමිත් සොයිසා
dayantha
දයන්ත කිරිවන්ඩලගේ
Sandaru
සදරු කරුණාතිලක
ankubure amila
අමිල රුවන් නන්දසේන
shirley_rosa
ෂර්ලි රෝසා
sewing machine
බුද්ධික කසුන
sirimal rosa
සිරිමල් රෝසා
sanath gamage
සනත් ගමගේ
dewge adawiya
දේවක සදරුවන්
gaminige vijithaya
ගාමිණි විජිත්
chithra katha
මංජුල පෙරේරා

Ads here
162 x 100
add to cart

Ads here
162 x 100
add to cart

Ads here
162 x 100
add to cart
Cricket News
ol=Kq wm‍%sldkq ms,g tfrysj fld<U tia'tia'iS' C%Svdx.Kfha§ wksoaod ^24 jeksod& wdrïN jk fojeks iy wjika fgiaÜ ;r.hg iyNd.s jk Y%S ,xld fgiaÜ ixÑ;hg fhdjqka lvq¨ rlsk C%Svl ksfrdaIka
Jul 23, 2014 08:55 am
Cricket News
tx.,ka; fgiaÜ ls‍%lÜ lKavdhfï ks;H lvq¨ rlskakd jk ue;sõ m‍%h¾" bkaÈhdj iu. meje;afjk b;sß fgiaÜ ;r. 3 ka bj;aùug ;SrKh lr ;sfí' Bg fya;= ù we;af;a Tyqf.a n;aflKav yd iïnkaO n, ky
Jul 23, 2014 08:52 am
"Have we reversed the batting order?" It is one of the most scornful questions
Jul 23, 2014 09:12 am
Cricket News
With pitches such a talking point over the last two weeks, it is only right to
Jul 23, 2014 09:08 am
Cricket News

Ads here
162 x 100
add to cart

Ads here
162 x 100
add to cart
Jul 22, 2014 ,11.09 am
Jul 21, 2014 ,09.51 am
Jul 20, 2014 ,11.02 am
Jul 17, 2014 ,10.08 am
Latest
Quick Links
වශී ගුරුකම්
වශී ගුරුකම්
308 x 50
add to cart
308 x 50
add to cart

153 x 100
add to cart
308 x 50
add to cart
308 x 50
add to cart
308 x 50
add to cart
308 x 50
add to cart

Ads Here
100 x 80
add to cart
Ads Here
100 x 70
add to cart
Ads Here
100 x 70
add to cart
Ads Here
100 x 70
add to cart
ආයුර්වේද
Hotels
Sinhala/English/Hindi Lyrics
Lyrics
Lyrics
Travels
පුවත්පත් කාටූන්
Cartoon
Cartoon
දැන්වීම් පුවරුව

Ads Here
100 x 80
add to cart

Ads Here
100 x 80
add to cart

Ads Here
100 x 80
add to cart
TV Channels බලන්න
TV ChannelsTV ChannelsTV ChannelsTV ChannelsTV ChannelsTV ChannelsTV ChannelsTV ChannelsTV ChannelsTV ChannelsTV ChannelsTV Channels
ලග්න ඵලාපල
HoroscopeHoroscopeHoroscopeHoroscopeHoroscopeHoroscopeHoroscopeHoroscopeHoroscopeHoroscopeHoroscopeHoroscope
Info Lanka
info lanka
Manawela Waterfalls
  Mana waterfall is at Lunuwattha which is at Uva Paranagama electorate o
info lanka
COCKTAIL EGGS
Cut the boiled eggs in centre, and seperate in halves.Remove the yolks and sieve
info lanka
Sri Lanka Dull Blue Flycatcher
The Dull-blue Flycatcher, Eumyias sordida, is a small passerine bird in the fl
info lanka
What happened at Danthure 400
Fate and fortune of certain places and people share a strange similarity. Ma
HOT HOT ගොසිප්
news
Jul 23, 2014 09.07am
අනියම් බිරිඳගේ සැමියාට පොල්ලෙන් ගසා
අනියම් සම්බන්ධතාවයක්‌ නතරකර ගැනීමට නොහැකිවීම හා නිතර නිතර සැමියාගෙන් තදබල ලෙස තම අනියම් බිරිඳ
more
news
පෙර පාසල් දරුවන් ඇතුළු 45ක්‌ බඹර ප්‍රහ
කතරගම රෝහල පිටුපස පිහිටි මල්ලිකාරාම විහාරස්‌ථානයේ පෙර පාසලේ ඉගෙනුම ලබමින් සිටි Continue Reading >>
Jul 23, 2014 08.58am
news
දිවි මකුළුවා වනජීවියට
දෂ්ඨ කළ විට දැඩි විෂ සහිත සතෙකු ලෙස සැලකෙන දිවි මකුළුවකු අප "දිවයින" කැමරා කාචයෙහි සටහන් කර ගනු Continue Reading >>
Jul 23, 2014 08.56am
news
අනුරාධපුර බස්‌නැවතුමේ දී සිසුන්ගෙන්
අනුරාධපුර නගරයට අතිරේක පංතිවලට සහභාගි වීමට පැමිණෙන සිසුන්ට තර්ජනය කර කප්පම් මුදල් ලබාගත් Continue Reading >>
Jul 23, 2014 08.53am
කලා ලොවේ තොරතුරු
news
Jul 23, 2014 09.19am
පරපුරම දිනා ගනිමින් රංගන ශිල්පී ක්ලීටස් මෙන්ඩිස්
මේ දවස්වල ටෙලි නාට්‍ය කිහිපයකම වැඩ කටයුතු යෙදිලා තියෙනවා. ඒ අතරෙන් කිහිපයක් දැනට විකාශය වෙනවා. ඒ
more
news
ස්වර්ණා මල්ලවාරච්චි අසංක දේවමිත්‍ර පෙරේරා සමඟ හෘදයාංගම කතාබහක...
සිය කුලුඳුල් රංගනයෙන්ම විශිෂ්ටත්වයට පත් අපේ චරිතාංග සිනමා නිළිය කවුරුන්දැයි යමෙකු විමසුවහොත් මගේ Continue Reading >>
Jul 22, 2014 09.21am
news
මම සුද්දි එක්ක ගත කරන්න දවස් දෙකක් වෙන් කළා
මිදුලේ කොණක තිබුණු අඹ ගස ගෙඩිවලින් පිරිලා. ඉදුණු ගෙඩියකට දත ගැසුව ලේන් අප්පු අඹ අත්ත දිගේ ටික දුරක් Continue Reading >>
Jul 21, 2014 09.21am
news
හිස් ටින් එකක් ගිය දුරක්...
මට එක පාරටම මතක් වුණේ තාත්තව. පුතෙක් හැටියට තාත්තගෙ බලාපොරොත්තුවක් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් වුණා Continue Reading >>
Jul 21, 2014 09.19am
සිංහල පුවත්
news
Jul 23, 2014 09.06am
අපේ රටේ බෝ නොවන රෝග වැළඳීමේ ප්‍රවණතාව ඉහළි ගිහින්
බෝනොවන රෝග වැළඳීමේ ප්‍රවණතාවයක්‌ අප රට තුළ බහුලව දක්‌නට තිබෙන බවත් සාමාන්‍යයෙන් වයස අවුරුදු 35
more
news
පරිපූරක වෛද්‍ය වෘත්තිකයෝ 8 දාට පසු අඛණ්‌ඩ වර්ජන
සේවා ඉල්ලීම් හයක්‌ මුල්කරගෙන රජයේ රෝහල් පරිපූරක වෛද්‍ය වෘත්තිකයෝ අගෝස්‌තු මස 8 වැනිදායින් පසු Continue Reading >>
Jul 23, 2014 08.52am
news
උ/පෙළ ටියුෂන්, සම්මන්ත්‍රණ 30 දාට පසු තහනම්
උසස්‌ පෙළ විභාගයට අදාළ උපකාරක පන්ති, සම්මන්ත්‍රණ ඇතුළු සියලුම ආකාරයේ උපකාරක කටයුතු ලබන 30 වැනිදා Continue Reading >>
Jul 23, 2014 08.50am
news
1857/8 විශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් බදු ඉවත් කෙරේ
රජය විසින් නිකුත් කරන ලද 1857/8 දරන විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් පනවා තිබූ බදු ඉවත් කිරීමට ජනාධිපති Continue Reading >>
Jul 22, 2014 05.05pm
Bollywood
bollywood
§msld fmïj;=kaf.a ,ehsia;=j wka;¾ cd,hg uqod yß
§msld mÿfldaka fï jk úg fnd,sjqâ iskudfõ wxl tafla jecfUk w;r ckm%sh;ajh jeä lr .kako ke; fyd;a fjk fya;+jlgo lshd meyeÈ,sj fkdlSj;a §msld ;ukaf.a fma%u
more
Jul 22, 2014 11:03 am
Bollywood
hollywood
fyd,sjqâ ks<s mefu,d wekav¾ika w;S;fha ;uka uqyqK ÿka ,sx.sl w;jr .ek fy<s l
fyd,sjqâ ks<s mefu,d wekav¾ika ish w;S;h ms<sn|j l< újrKhlska m%xYfha ldka ^Cannes& k.rh fuka u f,dalh u le<ö
more
Jul 14, 2014 ,10.42 am
Bollywood
beauty
úfYaI wjia‌:djlg fïlma lrk úg
úfYaI wjia‌:djlg iyNd.S fjkjd kï" fïlma tl álla‌
more
Jul 22, 2014 02:20 pm
Copyright © 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved
Email - webmaster@tharunaya.co.uk
Hot Line - 011 20 40 400
Design and Devoloped by:
Gigies(Pvt)Ltd